помощ

Съобщение
Автор
Аватар
rolling_heads
чете
Мнения: 5
Регистриран на: Съб Авг 19, 2006 12:00 am
Местоположение: Казанлък
Обратна връзка:

помощ

#1 Мнение от rolling_heads »

Роди ми се една идея!!!
Да преработя едно захранване от РС ,така че то да стане за усилвател.
Като плюсове ще имам защита по напрежение и ток,намаляне на теглото и надявам се по евтин вариянт от класическия траф.
Купих едно уж изгоряло захранване , съживих го и сега остана да го преработя.
Мисля да пренавия трафчето , не мисля че ще е тудно да си осигоря 2х40 волта.
До тук добре ама в захранването има едно интегралче"2003 IFFNS20247E",което следи напреженията и трябва да го излъжа някак да следи новите напрежения,но не намерих имформация за него.
Някои може ли да ми помогне с информация за"2003 IFFNS20247E" или за цялата преработка
Надявам се че ще има заинтересовани!
Никои не се е родил научен

Аватар
Teodor Gugulanoff
BG Audio Team™
BG Audio Team™
Мнения: 862
Регистриран на: Сря Авг 04, 2004 12:00 am
Местоположение: Троян
Обратна връзка:

#2 Мнение от Teodor Gugulanoff »

http://myweb.tiscali.co.uk/nuukspot/dec ... esmps.html
Powering with Switched Mode Power Supply
Изображение

D.Kolev

#3 Мнение от D.Kolev »

åäíî 300 âàòîâî PSU ñòðóâà 30$
ùî íå âçåìåø äà ñè ïîðú÷àø íåùî òàêîâà
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... pic&t=3340
è äà ñè ðåøèø ïðîáëåìà. ïî òâîÿ íà÷èí êîëêî ìèñëèø ùå òè èçëåçå.ïîñëå è ñúñ øóìîâå è íåçíàì ñè êàêâî ùå òðÿáâà äà ñå áîðèø.
çàõðàíâàíåòî ñå ñúîáðàçÿâà ñ óñèëâàòåëÿ , à íå îáðàòíîòî :wink:
íå ïðàâÿ ðåêëàìà è íå ñúì ïàçàðóâàë îò ÷îâåêà. äàâàì ïðîñòî ïðèìåð.

Аватар
Stefan Stefanov
BG Audio Team™
BG Audio Team™
Мнения: 3026
Регистриран на: Съб Юли 31, 2004 12:00 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

#4 Мнение от Stefan Stefanov »

Идеятя ти не е съвсем нова и има много недостатъци, които я правят неприложима за наистина качествен усилвател. Ако целта е нещо по-посредствено - става.

Аватар
Evelina Milusheva
BG Audio Team™
BG Audio Team™
Мнения: 374
Регистриран на: Вто Апр 04, 2006 12:00 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

#5 Мнение от Evelina Milusheva »

Съгласна съм със Загорката, най-малко заради охлаждането не става...

А ако си ръчкал, знаеш какви "постоянни" напрежения вадят повечето ПСУ-та...не ми се струва добра идея...
lyrical hardcore

Аватар
rolling_heads
чете
Мнения: 5
Регистриран на: Съб Авг 19, 2006 12:00 am
Местоположение: Казанлък
Обратна връзка:

#6 Мнение от rolling_heads »

Захранването го купих за 4лв,а съм сигурен ,че един траф е по скъп.
Не очаквам високи резултати.
и все пак някои мойе ли да ми даде инфо за"2003 IFFNS20247E"


Аватар
rolling_heads
чете
Мнения: 5
Регистриран на: Съб Авг 19, 2006 12:00 am
Местоположение: Казанлък
Обратна връзка:

#9 Мнение от rolling_heads »

разгледах сьемата на bigASSyou
но моето захранване е АТХ и с друг интеграл
модела му е LC-B300ATX

D.Kolev

#10 Мнение от D.Kolev »

èëè íå çíàåòå çà ñúùåñòâóâàíåòî íà ãóãúë , èëè âè ìúðçè , èëè íå ìîæåòå äà òúðñèòå.
ñàìî çà 10ìèí. îòêðèõ òîâà :

http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=993
http://www.badcaps.net/forum/showthread ... 326&page=2
http://www.burnmytime.com/uploads/tech- ... ology.html

â îáùè ëèíèè àêî ñõåìàòà òè íå îòãîâàðÿ íà òàÿ îò ïðåäíèÿ ìè ïîñò ñ òë494 , âúîáùå íå ñå ìú÷è. òîâà å òúïî æúëòóðñêî èìïóëñíî "êúñòúì áèëä íà êîðàáà"
êàòî ñòèãíå 150âàòà ùå ñè óàêà æúëòóðñêàòà ïëàòêà :P
èò ñúêñ :!:
òâîÿ ñè ðàáîòà :wink:

Tisho
BG Audio Team™
BG Audio Team™
Мнения: 452
Регистриран на: Вто Сеп 20, 2005 12:00 am
Местоположение: Габрово
Обратна връзка:

#11 Мнение от Tisho »

rolling_heads написа:Захранването го купих за 4лв,а съм сигурен ,че един траф е по скъп.
Не очаквам високи резултати.
и все пак някои мойе ли да ми даде инфо за"2003 IFFNS20247E"


TL494... :wink:
Наскоро гледах едно захранване с такъв чип ( 2003 нещоси )
Pinout-а е като на TL494.

Мисля си че захранване на усилвател с PWM не е много удачно решение. Ще имаш проблеми с масите, и от там ще идват смущения.

Преди да свържеш това цялото нещо към нещо друго (CD, комп...) виж Y кондензаторите на захранването. Може да ти изиграят много лоша шега... :wink:

Аватар
rolling_heads
чете
Мнения: 5
Регистриран на: Съб Авг 19, 2006 12:00 am
Местоположение: Казанлък
Обратна връзка:

#12 Мнение от rolling_heads »

Отказах се от АТХ.Намеих АТ със TL494 и LM339.Пречертах схемата и се оказа че като правя делител променям обратните връзки на LM339 и не се получава.От захранването ще ми трябват 2х12 и 2х35. С 12 ще се справя,но за 2х35 не знам каква тел да навия?
Развих трафа и се оказа че има две първични с еднакъв брой намотки и еднакво сечение-една на дъното и една наи отгоре.Оригинално се използваше наи горната а аз вързах другата.Дали ще имам проблеми с натоварването?

Tisho
BG Audio Team™
BG Audio Team™
Мнения: 452
Регистриран на: Вто Сеп 20, 2005 12:00 am
Местоположение: Габрово
Обратна връзка:

#13 Мнение от Tisho »

rolling_heads написа:Отказах се от АТХ.Намеих АТ със TL494 и LM339.Пречертах схемата и се оказа че като правя делител променям обратните връзки на LM339 и не се получава.От захранването ще ми трябват 2х12 и 2х35. С 12 ще се справя,но за 2х35 не знам каква тел да навия?
Развих трафа и се оказа че има две първични с еднакъв брой намотки и еднакво сечение-една на дъното и една наи отгоре.Оригинално се използваше наи горната а аз вързах другата.Дали ще имам проблеми с натоварването?Ами най много да постигнеш КПД около 20% и никаква стабилизация на изходното напрежение, ако не гръмне нещо преди това...

Ползват се и двете първични намотки... :wink:

Публикувай отговор

Обратно към “PWM”

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 гост